,

Mislim da bih se manje umorila kada bih išla kopati rudnike i tunele nego bivajući okružena ljudima. Umori me pomisao da sutra moram među ljude. O kako sam ja t...